Musixen

KULLANICI SÖZLEŞMESİ


MADDE-1

AMAÇ


1.1. İşbu sözleşme ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar ile birlikte Musixen.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve platformun kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Musixen.com üzerinden Hizmet Talebi oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya platformdan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.
1.2. Musixen.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Musixen.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile platformda yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta, mobil push bildirim ve benzer farklı iletişim kanalları ile kullanıcılara bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, platformda yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve platformun veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

MADDE-2

TANIMLAR

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

2.1. “Musixen.com” Musetechs Yazılım Danışmanlık İthalat ve İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş,
2.2.“Platform” https://www.musixen.com/ , https://musixen.live/ internet sitelerini ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları,
2.3. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Platformu kullanan kişileri,
2.4. “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
2.5. “Hizmet Alan” Platform üzerinden Hizmet Veren’lerce sunulan herhangi bir hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
2.6. “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
2.7. “Ses Sanatçısı” Platforma sunulan yayınlar ile ilgili tüm elektronik ve fiziksel materyalleri oluşturan, yöneten, ileten, hakların sahibi olan veya yayın için gerekli izinleri almış olan veya yayınlanan eserler üzerindeki tüm hak sahiplerini temsil eden birey veya grup anlamına gelir.
2.8. “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif ve Hizmet almak amacıyla Platform üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Musixen.com tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Ses Sanatçıları arasından Hizmet Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini,
2.9. “Yayın ve Hizmet Ücreti” Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet Alan’lara Hizmet Veren yönlendirilmesi üzerine, Hizmet Alan tarafından Hizmet Veren’e ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,
2.10. “Rezervasyon Sistemi” Niteliğine göre bazı hizmetler açısından Platformda sunulan ve Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine Hizmet Veren yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,
2.11. “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan’ın Platform üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Veren’in Musixen.com’a ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Musixen.com veya Musixen.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,
2.12. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
İfade eder.

MADDE - 3

MUSİXEN.COM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER


3.1. Musixen.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.
3.2. Musixen.com yalnızca bir yayın platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi ve elektronik hizmet sağlayıcısıdır. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Musixen.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

KULLANIM ŞARTLARI

MADDE-4

ÜYELİK SİSTEMİ


4.1. Platforma üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Musixen.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
4.2. Üye hesabı oluştururken Platforma beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Musixen.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.
4.3. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

MADDE-5
HİZMET ALAN'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.
5.2. Hizmet Alan, Platform aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Musixen.com'un bilgisi dahilinde olmaksızın, Musixen.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.
5.3. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Musixen.com’un hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
5.4. Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Musixen.com’u bilgilendirmeyi kabul eder.
5.5. Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Musixen.com’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Musixen.com sorumlu değildir.
5.6. Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Musixen.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

MADDE-6
MUSİXEN.COM'A VERİLEN YETKİLER

6.1. Musixen.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Musixen.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Musixen.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
6.2. Musixen.com veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
6.3. Musixen.com veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Hizmet Talebi'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
6.4. Musixen.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Musixen.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.
6.5. Musixen.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir.
6.6. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Musixen.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür.
6.7. Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Musixen.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır.
6.8. Platformun bütünlüğünü korumak amacıyla, Musixen.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Platforma erişmelerini engelleyebilir.
6.10. Musixen.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar.
6.11. Musixen.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
6.12. Musixen.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Platformu kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir.
6.13. Kullanıcıların ahlak dışı, suç unsuru ihtiva eden yahut hakaretamiz yorumların Musixen.com tarafından tespit edilmesi halinde, kullanıcının aldığı hizmet sona erdirilebileceği gibi kullanıcı üyeliği de iptal edilmekle birlikte ayrıca bu yorumların yapıldığı cihazların tespiti halinde platformların cihazlara yüklenmesi ve aktif hale getirilmesi de Musixen.com tarafından engellenebilecektir.
6.14. Musixen.com, kullanıcı profilinin dolandırıcılık vb. suç işlemek maksadı ile kullanıldığını tespit etmesi halinde ilgili kullanıcı profilini engelleyebileceği gibi şikayet hakkını da saklı tutar.

MADDE-7
KULLANICILARLA İLİŞKİLER VE İŞLEMLER (TÜM KULLANICILAR)

7.1. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
7.2. Kullanıcı’lar birbiriyle, Yayıncılarla (Sanatçılarla/Hizmet Verenlerle) ya da Musixen.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftira niteliğinde davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
7.3. Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Musixen.com elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.
7.4. Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.
7.5. Ses sanatçılarının yayınları sırasında, kullanıcılar tarafından yapılan yorumlardan rahatsız olması halinde, ses sanatçısı ilgili kullanıcıyı yayından çıkarabileceği gibi ilgili kullanıcıyı engelleme hakkında sahiptir.
7.6. Yine platform kullanıcıları da, platformda ki rahatsızlık duydukları diğer kullanıcıları engelleme hakkını haizdir.
7.7. Platformları kullanacak olan tüm kullanıcılar işbu madde de belirtilen hükümleri peşinen bildiklerini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-8
TELİF HAKKI POLİTİKASI

8.1. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Musixen.com, Platform içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
8.2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Musixen.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
8.3. Musixen.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Musixen.com’a aittir. Musixen.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Musixen.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

MADDE-9
SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

9.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Musixen.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Musixen.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
9.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

MADDE-10
UYGULANACAK OLAN HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklar, önce taraflar arasında iyi niyet çerçevesinde halledilmeye çalışılacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.